Mapa Brna a okolí
 z roku 1839
O mapě
Zobrazit mapu Vysvětlivky Mapa na CD-ROM Odkazy Napište mi


Mapa okolí Brna (Umgebung von Brünn) v měřítku 1:14 400 vychází z map stabilního katastru, ale reflektuje změny, které nastaly do roku 1839. Při tvorbě mapy bylo použito také výsledků tehdy ještě nedokončeného II. vojenského mapování, na jehož příslušných sekcích je však již znázorněn stav pozdější. Měřítko je oproti stabilnímu katastru (1:2880) pětinové, oproti II. vojenskému mapování (1:28 800) dvojnásobné. Jeden palec na mapě tedy odpovídá 200 vídeňských sáhů ve skutečnosti. Rozloha zachyceného území je cca 891 km čtverečních.

Výřez z mapy v rozlišení 150 dpi (Takto je mapa k dispozici na tomto webu)
Výřez z mapy v rozlišení 400 dpi (Takto je mapa k dispozici na CD-ROMu)
Mapa byla reprodukována kamenotiskem z plochy v topograficko-litografickém ústavu ve Vídni pravděpodobně roku 1839. Je vytištěna na jedenácti listech o rozměrech 650*625 mm (š.*v.), které po seskládání dávají obdélník úctyhodné velikosti 2600*1875 mm s chybějícím pravým horním rohem. Mapa však skutečně i původně měla pouze 11 listů, ne 12, jak by odpovídalo celému obdélníku 4*3 listy. Nejspíše proto, že na území, které by bylo znázorněné na onom chybějícím dvanáctém listě (dnešní Přírodní park Říčky), nebylo z vojenského hlediska (mapa vznikla pro potřeby armády) nic zajímavého. Mapa je poměrně velmi podrobná, co se týče topografického obsahu podrobností dokonce předčí současné mapy obdobného měřítka. Textový obsah mapy (popisky) není tak obsáhlý, jak by měřítko mapy umožňovalo.

Dnes, více než 165 let od doby vzniku této mapy, je tato zajímavým a zevrubným zdrojem informací o stavu a charakteru krajiny okolí Brna ve 2. čtvrtině 19. století. Použití nalézá mj. v krajinné ekologii a urbanizmu. Můžeme z ní vyčíst například tyto údaje:

Mnohem více o využití historických map se můžete dočíst na stránkách Laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně.

obr. vlevo: stejná oblast jako na předchozích obrázcích na revidovaném, ručně kolorovaném vydání mapy (70. léta 19. století)


Všechna práva vyhrazena. Jakákoliv reprodukce mapy nebo její části není dovolena bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv.